Με υπουργική απόφαση ένστολη Δασοφυλακή

Τη σύσταση ένστολης Δασοφυλακής προβλέπει απόφαση με υπογραφή του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλου.

Το Προεδρικό Διάταγμα (115/2016) είχε καθορίσει τον τρόπο άσκησης των ελέγχων από τα Δασικά Όργανα (Δασοφύλακες), ωστόσο η λειτουργία της Υπηρεσίας, το ενδυματολογικό πρότυπο των Δασοφυλακων και τα υπηρεσιακά Δελτία Ταυτότητας του προσωπικού, επρόκειτο να καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.

Με την υπ αριθμ. 159991/4305/26.07.2017 (ΦΕΚ Β 2973) Υπουργική, απόφαση με υπογραφή του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλου, συστήνεται η ένστολη Δασοφυλακή, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι οι Δασικοί Υπάλληλοι των κατηγοριών ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων και ΥΕ Δασοφυλάκων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους φέρουν υποχρεωτικά στολή, η οποία διακρίνεται σε χειμερινή και θερινή.

Με τη σύσταση της Δασικής ένστολης Υπηρεσίας, ισχυροποιείται η παρουσία των Ελλήνων Δασοφυλάκων κατά την άσκηση των ελέγχων των δραστηριοτήτων που ασκούνται στα δασικά οικοσυστήματα της χώρας, τονίζεται.

Παράλληλα, καθορίζεται και ο τύπος της υπηρεσιακής ταυτότητας που θα κατέχουν όλοι οι Υπάλληλοι της νεοσύστατης Υπηρεσίας  και οφείλουν να επιδεικνύουν στον ελεγχόμενο.

«Η πρόθεσή μας για καλύτερη επιτήρηση των δασικών οικοσυστημάτων είναι εμφανής και έμπρακτη«, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός κ.Φάμελος, επισημαίνοντας πως «ισχυροποιούμε τους δασοφύλακες των δασικών υπηρεσιών της χώρας, οι οποίοι δεν θα είναι πια οι “φτωχοί συγγενείς” της φύλαξης του δασικού χώρου«. Ενω πρόσθεσε, ότι παράλληλα διασφαλίζονται και οι πολίτες που θα ελέγχονται, οι οποίοι θα είναι σίγουροι πια για τον ελεγκτή τους με την επίδειξη του Δελτίου Υπηρεσιακής Ταυτότητας.