Υπόμνημα προς την Ηγεσία της ΕΛΑΣ για τις επιστροφές αλλοδαπών υπηκόων στις χώρες τους

Δελτίο Τύπου για τις επιστροφές αλλοδαπών υπηκόων στις χώρες τους. Σχετικό υπόμνημα προς την Ηγεσία της ΕΛΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ  28 Ιουλίου  2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : “Επιχειρήσεις  επιστροφών αλλοδαπών υπηκόων στις χώρες τους. Έλλειψη  κατάλληλου νομοθετικού κανονιστικού πλαισίου μεταγωγών εξωτερικού”.

      Μένοντας πιστοί σους σκοπούς του σωματείου μας σχετικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών μας αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους, ευρισκόμενοι καθημερινά δίπλα τους και βιώνοντας   και οι ίδιοι, ως ασκούντες τα υπηρεσιακά μας καθήκοντα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, μεταφέρουμε την πραγματική κατάσταση προς την Διοίκηση ώστε να δρομολογηθούν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για επίλυσή τους .

  Στο πλαίσιο αυτό  η ένωση μας απέστειλε χτες υπόμνημα σε όλους τους αρμοδίους φορείς (Φυσική και Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας όπως επίσης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολίτικης αλλά και στο Υπουργείο Εξωτερικών) το οποίο περιλαμβάνει συνολικά τις αιτιάσεις τους προβληματισμούς και τις προτάσεις μας για την συνολική ρύθμιση του εν λόγω ζητήματος .

     Τέθηκαν τα ζητήματα που ανακύπτουν από την έλλειψη νομοθετικών προβλέψεων (νομοθετικά κενά) στις αστυνομικές αποστολές συνοδειών αλλοδαπών στις χώρες τους , αναπτύχθηκαν εκτενώς οι προβληματισμοί μας  από τις συνεπεία των ως άνω ελλείψεων/ νομοθετικών κενών  αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί συνοδοί του τμήματος επιστροφών σε κοινές και μη αποστολές συνοδειών –επιστροφών αλλοδαπών υπηκόων στις χώρες τους , οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν , η έλλειψη κατάλληλου νομοθετικού/κανονιστικού πλαισίου όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ,  η  ασφάλεια και υγιεινή των συνόδων  αλλά και των υπό απέλαση αλλοδαπών.

     Επιπλέον από την ένωση μας επισημανθήκαν   οικονομικά ζητήματα  όπως οι ημερήσιες  αποζημιώσεις εξωτερικού(αρ.17 του Ν.4336/2015)που λαμβάνουν οι συνοδοί αστυνομικοί  και τις όποιες παραμέτρους σχετίζονται με αυτές.

    Στόχος  μας είναι η συνολική ρύθμιση του εν λογω ζητήματος , και αυτή δεν  είναι  άλλη από την έκδοση κανονιστικού πλαισίου σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αλλά και την  άρση των αδικιών που προκύπτουν από τις σχετικές διατάξεις  του Ν.4336/2015 είτε ερμηνευτικά όπου αυτές χρήζουν ερμηνείας είτε  με νομοθετική παρέμβαση σε κάθε άλλη περίπτωση .

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ