ΥΠΕΞ προς ΕΛΑΣ και Υπηρεσίες: “Σφράγιση ταξιδιωτικών εγγράφων και θεώρηση εθνικής εισόδου σε Διαβατήρια πολιτών Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας”

Με κατεπείγον έγγραφο- περιορισμένης χρήσης -παρέχονται οδηγίες για τη θεώρηση διαβατηρίων πολιτών, τα οποία φέρουν την σφραγίδα των Αρχών της γείτονος χώρας, πριν και μετά τη “Συμφωνάια των Πρεσπών¨.

Με έγγραφό του ΥΠΕΞ, φέρει ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου 2019, με αποδέκτη το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τις Υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς επίσης τις Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές , με κοινοποίηση στο Γραφείο του Πρωθυπουργού μεταξύ όλων των άλλων και του Γραμματέα Ευρωπαικών Υποθέσεων, παρέχεται ενημέρωση με “Οδηγίες σχετικώς με τη σφράγιση ταξιδιωτικών εγγράφων και τη θεώρηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου σε Διαβατήρια πολιτών Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας”.

Nantiareport.gr_ΔΙΑΒΑΤΉΡΙΑ_ΣΚΟΠΙΑ_ΒΟΡΕΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ_ΕΛΑΣNantiareport.gr_ΔΙΑΒΑΤΉΡΙΑ_ΣΚΟΠΙΑ_ΒΟΡΕΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ_ΕΛΑΣ20190221_131533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σχετιό έγγραφο μέσω του δικτύου POL, διαβιβάζεται προς τον Κλάδο Προστασίας Συνόρων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τις Υπηρεσία Ελέγχων Διαβατηρίων. Βάσει του εγγράφου,  με αναφορά στο έγγραφο του Γραφείου Συνδέσμου Σκοπίων, οι Αστυνομικοί κατά τη μεταβατική περίοδο και έως ότου εκδοθούν τα νέου τύπου διαβατήρια με την ονομασία “Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας”, θα πρέπει να θεωρούν διαβατήρια πολιτών κατόχους ταξιδιωτικών εγγράφων πολιτών “Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας”,  τα οποία φέρουν την σφραγίδα των Αρχών της χωρας πριν τη “Συμφωνίας των Πρεσπών”.

Όπως σημειώνεται , “καθ εφαρμογή του Αρθρου 1 της “Συμφωνίας των Πρεσπών”και κατοπιν συννενόησης με την αρμοδια Πολιτική Διεύθυνση, αποστέλλονται οδηγίες με την πρακτικη που πρέπει να ακολουθείται κατά τη μεταβατική περίοδο και έως ότου εκδοθούν τα νέου τύπου διαβατήρια με την ονομασία “Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας” σε κατόχους ταξιδιωτικών εγγράφων πολιτών   “Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας” όσον αφορά α.στην τοποθέτηση σφραγίδας εισόδου/εξόδου, κατά τον διαβατηριακό έλεγχο και β. στην επικόλληση εθνικής θεώρησης εισόδου από τις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας”, καταγράφεται σχετικά.

Οπως τονίζεται επίσης, “σε διαβατήρια που χορηγήθηκαν πριν ή μετά τις 12.02.2019 (οπότε ετέθη σε ισχύ η “Συμφωνίας των Πρεσπών” και τα οποία φέρουν σφραγίδα με την ένδειξη “Το παρόν διαβατήριο είναι ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας” η σφραγίδα εισόδου /εξόδου και η εθνική θεώρηση εισόδου τίθεται επί του Διαβατηρίου. Σε διαβατήρια που χορηγήθηκαν πριν από τις 12.02.019, με αναφορά “Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας”, χωρίς την προαναφερόμενη σφραγίδα σε διαβατήρια οι κατοχοι των οποίων δεν έχουν διασχίσει τα εξωτερικά σύνορα της “Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας” , δηλαδή πρόσωπα που ζουν σε τρίτες χώρες ή σε χώρες της ΕΕη σφραγίδα εισόδου/εξόδουκαι η εθνική θεώρηση τιθενται σε Φύλλο Ενιαίου Τύπου”.