Υπ.ΠΡΟΠΟ: Τελεσίγραφο 10ημερών για κατάρτιση Μητρώου ΜΚΟ

Προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), οι οποίες δραστηριοποιούνται στο μεταναστευτικό/προσφυγικό, στο σχετικό μητρώο Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση, από το Υπουργείο Προσαστίας του Πολίτη.

Με σκοπό την κατάρτιση Μητρώου, το Υπουργειο Προστασίας του Πολίτη εξέδωσε ανακοίνωση προς του νομιμους εκπροσώπους των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), με δραστηριότητα στο μεταναστευτικό/προσφυγικό, να καταθέσουν εντός δέκα ημερών αίτησή τους στο αρμόδιο τμήμα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής τους στο  υφιστάμενο Μητρώο. Μέχρι σήμερα, το κάθε Υπουργείο διατηρούσε αυτόνομο αρχείο με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς ευθύνης τους.

Χαρτογράφηση όλων των ΜΚΟ

Πριν από δύο ημέρες η Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ξεκίνησε διαδικασία χαρτογράφησης όλων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε ενιαίο Μητρώο με επικεφαλής την Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αννα Ζαΐρη, ώστε να καταστεί ευχερέστερος ο έλεγχος τους. Επίσης θα «χαρτογραφηθούν» όλες οι μεγάλης αξίας αγοραπωλησίες που έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία χρόνια με αγοραστές αλλοδαπούς προκειμένου να διερευνηθούν περιπτώσεις παράνομων συναλλαγών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι αιτήσει θα υποβληθούν στο Τμήμα Μητρώου Μ.Κ.Ο της Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλουμε του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτητα με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα νομιμοποιητικά και συνοδευτικά έγγραφα, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση.