Υπ.Δικαιοσύνης προς ΣΕΕΠΠ για την κάλυψη θέσεων Εγκληματολόγων σε Υπηρεσίες

Απαντηση του Υπ.Δικαιοσύνης, προς το Σύλλογο Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου για την κάλυψη κενών θέσεων στην ειδικότητα του Εγκληματολόγου στην Ελλάδα.

Απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε επιστολή  (08/01) του Συλλόγου Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου για την προτεραιότητα πρόσληψης Εγκληματολόγων με βάση την ειδικότητα και τις μεταπτυχιακές σπουδές τους, ώστε να παρέχουν εργασία βάσει της επιστημονικής τους κατάρτισης και προς όφελος των Ελλήνων πολιτών.

Σύμφωνα με την επίσημη απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, “οι οργανικές θέσεις ΠΕ Εγκληματολόγων στα Καταστήματα Κράτησης είναι πέντε (05) σε όλη τη χώρα και είναι όλες κενές, γι’ αυτό και ο  Υπουργός συμπεριέλαβε το αίτημα πλήρωσης αυτών των θέσεων με τη διαδικασία των επικείμενων προσλήψεων, όμως το αίτημα αυτό δεν έχει εγκριθεί, με αποτέλεσμα να μην αναμένεται άμεσα η πλήρωσή τους.

Ομοίως, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προβλέπονται τρεις (03) θέσεις εγκληματολόγων, οι οποίες παραμένουν κενές. Για την πλήρωση των θέσεων αυτού του κλάδου απαιτείται πτυχίο ή δίπλωµα Εγκληματολογίας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα νομικής ή κοινωνιολογίας και μεταπτυχιακό δίπλωμα εγκληματολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Γι’ αυτό και θα ληφθεί υπόψη αίτημα ΣΕΕΠΠ για την ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών που ανήκουν ή εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής με εγκληματολόγους στο νέο σχεδιασμό του ΥΔΔΑΔ, ώστε στο μέλλον να ενισχυθεί η δομή με επιστημονικό προσωπικό ειδικότητας Εγκληματολογίας.

Ως ΣΕΕΠΠ δηλώνουμε διάθεση για συνεργασία και συνεχίζουμε να συμπράττουμε με τα μέλη μας για ενίσχυση του επαγγελμάτός μας και άμεση εργασιακή αποκατάσταση των απόφοιτων Μεταπτυχιακών προγραμμάτων Εγκληματολογίας στην χώρα μας.