“Βαθμολόγιο, αγανάκτησή μας για την στασιμότητα στους βαθμούς, όπως πχ στο βαθμό του Αρχιφύλακα Μ.Α.Υ. για 24 χρόνια !

Με αφορμή τις εισηγήσεις και την εξέλιξη αναφορικά με την αναμόρφωση στο Βαθμολόγιο, η θέση του προέδρου της ΠΟΣΥΦΥ*

«Βαθμολόγιο : Εδώ και χρόνια έχουμε ως ΠΟΣΥΦΥ καταθέσει την ανάγκη αναμόρφωσης του βαθμολογίου στην ΕΛ.ΑΣ. προτείνοντας συγκεκριμένο πλαίσιο με σκοπό την άρση των ανισοτήτων και την ομογενοποίηση των διαφόρων κατηγοριών του βαθμολογίου που δεν θα καθορίζεται η ιεραρχία στις δικαστικές αίθουσες. Επιπρόσθετα καταθέσαμε την αγανάκτησή μας για την στασιμότητα στους βαθμούς, όπως πχ στο βαθμό του Αρχιφύλακα Μ.Α.Υ. για 24 χρόνια ! Ούτε στον ιδιωτικό τομέα δεν υφίσταται αυτό, και προσβάλλει εξ ολοκλήρου το χαμηλόβαθμο προσωπικό στην ΕΛ.ΑΣ.

Η υποβάθμιση των πτυχιούχων ΑΕΙ στην ΕΛ.ΑΣ. είναι διαχρονική και η αξία τους ήταν πάντα κατά το δοκούν. Αυτές οι “a la carte” ερμηνείες και χρήση των πτυχίων θα πρέπει να σταματήσουν. Δεν γίνεται από την μία να ζητάμε αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας και εξομοίωση με τα Ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα και από την άλλη να υποβαθμίζουμε τα πτυχία των ΑΕΙ. Πόσο δε μάλλον όταν αυτό επιχειρείται από εκπροσώπους εργαζομένων !

Δεν θα μπορούσα όμως να διανοηθώ πως θα έρθει συνδικαλιστικός φορέας που αγωνίζεται να αλλάξει το βαθμολόγιο πολλά χρόνια τώρα και στο τέλος να παρουσιάζει πρόταση που προσβάλλει όλο το χαμηλόβαθμο προσωπικό. Ας δούμε τι γίνεται στα άλλα Σώματα Ασφαλείας και ας αναλογιστούμε αν θα είμαστε πάλι ουραγοί και αναχρονιστικοί !

Είναι αναγκαίο και υποχρεωτικό να λέγονται ολόκληρες αλήθειες για τόσο σοβαρά θέματα. Το φως μπορεί να είναι και …από πυροτέχνημα ! », σχολιάζει ο πρόεδρος της ΠΟΣΥΦΥ, Παναγιώτης Χαρελας .