Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις Αστυνομικών»

Το τροποποιημένο Προεδρικό Διάταγμα δημοσιεύτηκε με ΦΕΚ του Εθνικού Τυπογραφείου για τις “Τοποθετήσεις, Μεταθέσεις, Αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις του Αστυνομικού προσωπικού”
Επισυνάπτεται το ΦΕΚ:
[pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2016/08/fek138-2016a.pdf”]