Τροχαία: Επιστροφή πινακίδων και αδειών οδήγησης- κυκλοφορίας, ενόψει των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Με Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Απόφαση για επιστροφή (από 17/03) των αδειών οδήγησης, πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους και να περιοριστούν οι πιθανότητες εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Η απόφαση αφορά στα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί από τις αστυνομικές Αρχές μέχρι και τη Δευτέρα (16/03). Από την παραπάνω απόφαση εξαιρούνται και δεν επιστρέφονται τα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων, που αφορούν στις παραβάσεις:

 Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
 Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, φαρμάκων ή τοξικών
ουσιών.
 Οδήγηση στην Λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.)
 Παραβάσεις που αφορούν στην παρεμπόδιση ραμπών διάβασης ατόμων
με αναπηρία και στη στάθμευση σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις
στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (άρθρο 29 παρ. 1 εδ. β΄ του Ν.
4530/2018).
 Επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση για επίδειξη ικανότητος, εντυπωσιασμό,
ανταγωνισμό ή τέλεση αυτοσχεδίων αγώνων (αυτοκινήτων,
μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων).

Προϋπόθεση για την επιστροφή των προαναφερόμενων στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας είναι η καταβολή του διοικητικού προστίμου. Ενώ σημειώνεται ότι, η εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές ή άλλες Αρχές, εφαρμόζεται κανονικά, καθώς δεν εμπίπτουνστην ανωτέρω διαδικασία επιστροφής των στοιχείων.