Τριμελής Στρατηγών .. για την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών σε συμβουτευτική για το σχεδιασμό αθλητικών δράσεων

Τρείς απόστρατοι της Ελληνικής Αστυνομίας κλήθηκαν από το ΔΣ της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος για την κατάρτιση στρατηγικού σχεδιασμού αθλητικών δράσεων

Οπως παραθέτουν σε επίσημη ανακοίνωση «Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος ανακοινώνει τη σύσταση τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής αποτελούμενη από τα Επίτιμα Μέλη της Ένωσης Αντιστράτηγο Ε.Α. ΚΟΚΚΑΛΑΚΗ Αθανάσιο, Υποστράτηγο Ε.Α. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟ Ιωάννη, Υποστράτηγο Ε.Α. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ Διονύσιο.

Οι αρμοδιότητες της τριμελούς, η παροχή συμβουτευτικής ως προς το στρατηγικό σχεδιασμό αθλητικών δράσεων.»