Τοποθετήσεις νέων ΑστυφυλάκωνΕνίσχυση για ΜΑΤ και Τροχαία (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Εκδόθηκε και διαβιβάστηκε προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες ο Πίνακας με τις τοποθετήσεις των νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων

Στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων και στην Τροχαία Αττικής τοποθετήθηκαν οι περισσότεροι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες, σε αριμό  260 από τους συνολικά 492.

ΕΛΑΣ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ2019