Τοποθετήσεις Αντιστρατήγων ΕΛΑΣ

Σε συνέχεια των Κρίσεων Ανωτάτων Αξιωματικών της ΕΛΑΣ σε πλήρωση των κενών θέσεων όπως προέκυψαν από την απόφαση του Συμβουλίου Κρίσεων τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι

Στη θέση του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας τοποθετήθηκε ο – μέχρι σήμερα –  Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος.

Ενώ ο μέχρι πρότινος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Στερεάς Σπυρίδων Σκλάβος προάγεται σε Αντιστράτηγος και τοποθετείται στην θέση του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, θέση που μέχρι σήμερα κατείχε ο απόστρατος -πλέον- Αντιστράτηγος Γιώργος Κανέλλος .