Τι αλλάζει στα πρόστιμα του ΚΟΚ – Άκυρες οι ενστάσεις λόγω χρώματος

Μέχρι σήμερα, οι κάτοχοι ΙΧ μπορούσαν να κάνουν ένσταση για πρόστιμο εξαιτίας της λάθος αναγραφής του χρώματος του οχήματος.

Τέλος στις ενστάσεις των οδηγών και τις διαγραφές προστίμων που προκύπτουν από κλήσεις για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και στηρίζονται στη λανθασμένη αναγραφή του χρώματος του οχήματος, βάζει εγκύκλιος του υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με αυτήν, «η μη ταυτόσημη αναγραφή του χρώματος του οχήματος στο έντυπο της παράβασης και στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος δε συνιστά λόγο ακύρωσης της παράβασης στην περίπτωση που από τα υπόλοιπα αναφερόμενα στοιχεία προκύπτει ότι πρόκειται για το ίδιο όχημα».

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, στις πράξεις βεβαίωσης παράβασης πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της διαπραχθείσας παράβασης. Εάν είναι λανθασμένα τα προβλεπόμενα στοιχεία προσδιορισμού του οχήματος (ενδεικτικά αναφέρονται μάρκα, χρώμα, αριθμός κυκλοφορίας), του παραβάτη οδηγού, της διαπραχθείσας παράβασης ή του ύψους του προστίμου, η εν λόγω πράξη καθίσταται ακυρωτέα.

Ωστόσο το στοιχείο του χρώματος του οχήματος είχε γεννήσει μια ανομοιόμορφη πρακτική εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών κατά την εκδίκαση ενστάσεων και αιτημάτων για την ανάκληση της βεβαίωσης παράβασης, τη μη βεβαίωση ή και τη διαγραφή των ποσών προστίμων όταν αυτό χρώμα στην κλήση δεν ταυτιζόταν με το αναγραφόμενο στην άδεια κυκλοφορίας. Επιπλέον, την κατάσταση περιέπλεκε περισσότερο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούν οχήματα με πολλούς χρωματικούς συνδυασμούς, γεγονός που δυσκόλευε τον προσδιορισμό του «βασικού» χρώματος.

_______________

* Πηγή