ΘΣΝ_ΒΙΑΣΜΟΣ_ΔΡΑΣΤΗΣ (επ) HEDAR (ον) MUHAMMAD ARSLAN