“Τελικά, « κάποιοι» θέλουν ή όχι την εκπαίδευση των Αστυνομικών στη Θεσσαλονίκη”;

Ανακοίνωση του ΕΚΑ ΘΣΝ

Όπως ισχύει από τις διατάξεις του Νόμου 3169/2003 «Οπλοφορία και χρήση πυροβόλων όπλων από τους Αστυνομικούς», στο άρθρο 5 προβλέπεται ότι όλοι οι αστυνομικοί, ανεξαρτήτου βαθμού και θέσης, πρέπει να εκπαιδεύονται σε περιοδικά διαστήματα, τα οποία δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους, περισσότερο του ενός (1) έτους. Το ίδιο άρθρο προβλέπει ότι η εκπαίδευση γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, σε ανοιχτά και κλειστά σκοπευτήρια καθώς επίσης και σε προσομοιωτές – FATS, ώστε η εκπαίδευση να γίνεται πιο ρεαλιστική. Επίσης, αν ο αστυνομικός δεν περάσει την συντηρητική εκπαίδευση, πρέπει η υπηρεσία να αφαιρέσει το όπλο του.

Έτσι, με βάση τα παραπάνω που προβλέπει ο νόμος (είναι νόμος του Ελληνικού Κράτους), οφείλουμε να τονίσουμε τα εξής:

1) Στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης κατέχει ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ήδη από τότε που κατασκευάστηκε αυτό (2002 έως 2004), ώστε να λειτουργεί κλειστό σκοπευτήριο δέκα (10) θέσεων, όπως ορίζουν οι Κανονισμοί, ενω τελευταία μελέτη για να γίνει το σκοπευτήριο έγινε το έτος 2014 (εποχή Μνημονίων). Τώρα βέβαια που έχουμε εξέλθει από τα Μνημόνια, δυστυχώς, δεν γίνεται νέα μελέτη και, δυστυχώς, ορισμένοι θέλουν να κάνουν άλλα πράγματα σε αυτόν τον χώρο, παράτυπα και χωρίς να λάβουν υπόψη ότι αυτές οι ενέργειές τους λειτουργούν σε βάρος του υπηρεσιακού και δημοσίου συμφέροντος.

2) Στο Τμήμα Εκπαίδευσης της Γ.Α.Δ.Θ. υπάρχει Προσομοιωτής – FATS, ο οποίος έχει υποστεί βλάβη εδώ και επτά (7) χρόνια και δεν λειτουργεί, ενώ παρόλο που έχουν γίνει σχετικες ενέργειες από το Τμήμα Εκπαίδευσης, κάποιοι, δυστυχώς, δεν προχώρησαν το θέμα, αλλά ούτε βέβαια έγινε και κάποιου είδους “δωρεά” για την επισκευή του, όπως γινεται σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Ενώ πρόκειται για ένα υλικό που είναι αναγκαίο και απαραίτητο για τους πέντε χιλιάδες (5.000) περίπου Αστυνομικούς που υπηρετούν σε όλες τις Υπηρεσίες του Νομού Θεσσαλονίκης και το κόστος επισκευής του είναι στα επίπεδα των 3.000,00€ με 3.500,00€.

3) Στη Γ.Α.Δ.Θ., δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι, ώστε να εκπαιδευτούν οι αστυνομικοί, ρεαλιστικά. Και όταν, μετά από πολλά εμπόδια, βρίσκονται χώροι και υλικά, κάποιοι βάζουν καινούργια και άλλου είδους εμπόδια, μάλλον για τους δικούς τους λόγους…

4) Το ανοιχτό πεδίο βολής που υπάρχει, συντηρείται και φτιάχνεται (όπως ο δρόμος που οδηγεί σ’ αυτό), από τις φιλότιμες προσπάθειες του Τμήματος Εκπαίδευσης και πολλών άλλων συναδέλφων, που θέλουν να εκπαιδεύονται, ενώ και εκεί παρουσιάζονται αρκετά προβλήματα λόγω της θέσης του.

5) Όταν οι αστυνομικοί δεν έχουν περάσει την συντηρητική εκπαίδευση, θα πρέπει να φέρουν όπλο ή όχι; Η υπηρεσία θα κάνει έλεγχο, αν τηρούνται και εφαρμόζονται οι υποχρεωτικές διατάξεις του Νόμου 3169/2003; Υπενθυμίζουμε ότι πρέπει υποχρεωτικά να περνάνε από βασικη συντηρητική εκπαίδευση όλοι οι αστυνομικοί ανεξαρτήτου βαθμού και θέσης (Διευθυντές και Διοικητές Υπηρεσιών Γ.Α.Δ.Θ., επιτελικές θέσεις, Γραμματείες κλπ).

Με όλα αυτά που επισημαίνονται παραπάνω, και παρά τις οδηγίες της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Φυσικής Ηγεσίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και τις φιλότιμες προσπάθειες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρχει συνεχείς και ρεαλιστική εκπαίδευση των συναδέλφων, «ΚΑΠΟΙΟΙ» με άστοχες ενέργειες τους, αντί να προστατεύσουν και να διευκολύνουν την συνεχής και ρεαλιστική εκπαίδευση των συναδέλφων μας, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα δύσκολα και επίπονα καθήκοντά τους, την δυσχεραίνουν και της βάζουν εμπόδια…

Λαϊκιζοντας, παραγοντίζοντας και παραπληροφορώντας, όπως κάνουν μερικοί. Δυστυχώς, αυτό δεν βοηθάει το κοινό καλό ολων των συναδέλφων και προκαλεί περαιτέρω δυσλειτουργίες στη σκληρή καθημερινότητα του Αστυνομικού της Θεσσαλονίκης…

Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης