“Νέα ήθη, νέες αποφάσεις, νέες εντολές” και κρίσεις.

Κάθε φορά η πολιτική “ρυθμίζει” και ορίζει το δικό της “πλαίσιο και ύφος”, την καθημερινότητά μας.. Οι πολιτικές ωστόσο, “επηρεάζουν” και τις έντστολες υπηρεσίες, και με υπηρεσιακές διαταγές, “ορίζουν” τις…