“Στο Σάμο συζητήσαμε με το νέο Υποδιοικητή Υποδοχής και Ταυτοποίησης ζητήματα πυροπροστασίας των Κ.Υ.Τ. με ιδιαίτερο ενδιαφέρον”

Με αφορμή τις τοποθετήσεις Διοικητών και Υποδιοικητών Υπηρεσιών Ασύλου, σχόλιο του Υποστρατήγου του ΠΣ* για τον νέο Υποδιοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου «Από σήμερα (18/03) ο Σπύρος Χαγκαμπιμάνα,…