Προσωρινή λύση για τα τροφεία των Αστυνομικών σκύλων, με… χορηγία εφοπλιστη

..”τέθηκε το ζήτημα που έχει ότι προκύψει, με την καθυστέρηση καταβολής αποζημίωσης για τις τροφές αστυνομικών σκύλων οι οποίες έχουν εξαντληθεί και δεν έχει εκδοθεί σχετικό κονδύλι για νέα προμήθεια…