Η «σφαγή» των Στρατηγών- Το επιτελείο της Αττικής και της ΔΑΕΕΒ

Κρίσεις με κριτήρια και προγραφές διαφανηκαν, μετά τη σύγκληση του Ανωτάτου Συμβουλίου για Ανώτατους και Ανώτερους Αξιωματικούς της ΕΛΑΣ.