“Άμεση εφαρμογή υγειονομικών πρωτοκόλλων στα σύνορα με την Αλβανία στα Τελωνεία Κακαβιάς, και Μέρτζανης”

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών υπαλλήλων Ιωαννίνων Άμεση εφαρμογή υγειονομικών πρωτοκόλλων στα σύνορα με την Αλβανία ( Τελωνεία Κακαβιάς, Μέρτζανης) Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων μαζί με τον Πρόεδρο του Νομαρχιακού…