Εξυγχρονισμός και περιορισμένες μεταγωγές για την ΕΛΑΣ

Η χρονοβόρα διαδικασία της ταυτοπροσωπίας και αναγνώρισης υπόπτου, και κατηγορουμένων, αναμένεται να μειωθεί ακόμα και στον μισό χρόνο, με την ολοκλήρωση εξαγοράς ηλεκτρονικού προγράμματος από την ΕΛΑΣ.