ΕΝ.ΑΣ.Υ.Αθήνας: “Τμήματα χωρίς καθαρίστριες- Προειδοποιούν με κλείσιμο, ώστε να μην λειτουργούν ως χωματερές.”

.. “για πρώτη φορά η παράταση δεν δόθηκε αφήνοντας τα Τμήματα γυμνά από καθαρίστριες (..) Για άλλη μια φορά η πολιτεία δείχνει με απαράδεκτο τρόπο την αδιαφορία της στον θεσμό…