"Η μη τήρηση κανόνων πυρασφαλείας δεν είναι μια απλή αμέλεια. Μπορεί να είναι εγκληματική".

Στην χώρα μας κατά τη διάρκεια του 2013, σύμφωνα με την στατιστική του Π.Σ.εκδηλώθηκαν 18.036 αστικές πυρκαγιές. Σε αυτές τις πυρκαγιές  έχασαν την ζωή τους 25 πολίτες, τραυματίστηκαν 15 Πυροσβέστες…