Σίτιση στα Κέντρα Κράτησης, από τις Λέσχες της ΕΛΑΣ και τα σισίτια της Εκκλησίας.

Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκάλεσε “εμπλοκή” με την μη καταβολή των πληρωμών επί των συμβάσεων, στις αναδόχους εταιρείες οι οποιες είχαν αναλάβει τη σίτιση στα Κέντρα Κράτησης, με αποτέλεσμα…