Δεν μπορείς να βγάλεις διαβατήριο εάν η ταυτότητά σου γράφει “ΘΕΣ/ΝΙΚΗ”

Διαταγή του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ ορίζει ότι θα πρέπει να αντικαθίστανται οι αστυνομικές ταυτότητες πολιτών που καταγράφουν τον τόπο καταγωγής με συντομογραφία, εφόσον επιθυμούν έκδοση Διαβατηρίου. Στις αρχές του Δεκεμβρίου…