“Τι συμβαίνει με τα Τμήματα Τάξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών;”

Σε κάλυψη των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και των Μέτρων Τάξης που προκύπτουν για τις Υπηρεσίες της ΔΑΑ όπως σημειώνει συνδικαλιστής* της ΕΛΑΣ έχει τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό  Υπηρεσίας «Αυτό που συμβαίνει…