Πολυθεματική Ημερίδα : “Σωματική και ψυχική υγεία των Αστυνομικών”

Το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών της Ελληνικής Αστυνομίας, διοργανώνει Πολυθεματική Ημερίδα με τίτλο : “Σωματική και ψυχική υγεία Αστυνομικών. Προβλήματα, Συνέργειες και αντιμετώπιση»