“Νέα ήθη”.. στη Βουλή για τους ενστόλους. Αστυνόμευση με πολιτικά στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου.

Αλλαγές στην πρόσβαση και στα ισχύοντα στην κτηριακή εγκατάσταση της Βουλής, αναμένεται να εφαρμοστούν με εγγραφη διαταγή. Με πολιτικά από αυριο οι αστυνομικοί της φρουράς της Βουλής.