Με ΚΥΑ προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση προσέγγισης ζώων της άγριας πανίδας και των πληθυσμών τους στις πόλεις

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΚΥΑ για την εισαγωγή και μεταφορά ειδικού οπλισμού για την αντιμετώπιση προσέγγισης ζώων της άγριας πανίδας σε κατοικημένες περιοχές και τη διαχείριση του πληθυσμού τους…