Με ΚΥΑ προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση προσέγγισης ζώων της άγριας πανίδας και των πληθυσμών τους στις πόλεις

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΚΥΑ για την εισαγωγή και μεταφορά ειδικού οπλισμού για την αντιμετώπιση προσέγγισης ζώων της άγριας πανίδας σε κατοικημένες περιοχές και τη διαχείριση του πληθυσμού τους

Λόγω των περιορισμών της κυκλοφορίας και του περιορισμού κίνησης πολιτών, Ελάφια κατέβηκαν στους Θρακομακεδόνες, αγριογούρουνα στην Πολιτεία, λύκοι στην Πάρνηθα, εντός κατοικημένων περιοχών, με τους κατοίκους και τις τοπικές Αρχές να αιφνιδιάζονται . Ωστόσο κρίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις αναγκαία η παρέμβαση των Αρχών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κίνησης της άγριας πανίδας, στις κατοικημένες περιοχές.  Η Κυβέρνηση γι αυτό το λόγο, θέσπισε ειδικές διατάξεις με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπεται η εισαγωγή και μεταφορά αποτρεπτικών μέσων και συσκευών και εφοδίων βολής για τη διαχείριση της άγριας πανίδας.

Με την ΚΥΑ καθορίζεται η διαδικασία εισαγωγής από χώρες εκτός ΕΕ ή μεταφοράς από χώρες εντός Ε.Ε. στην Ελλάδα ειδικών όπλων/πιστολιών, λοιπών αποτρεπτικών μέσων και συσκευών εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών (spray) ή συσκευών εκτόξευσης ειδικού τύπου κροτίδων ή βολίδων κρότου – θορύβου, λάμψης ή συριγμού και κάθε είδους εφοδίων, από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας εισαγωγής ή μεταφοράς του εξοπλισμού – διάρκεια ισχύος έξι μηνών με δυνατότητα παράτασης κατά τρεις μήνες, – ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος. Η άδεια εισαγωγής ή μεταφοράς εκδίδεται με αίτημα στο όνομα του Συντονιστή Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης , στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

[pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2020/04/ΚΥΑ_ΑΓΡΙΑ-ΠΑΝΙΔΑ.pdf” title=”ΚΥΑ_ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ”]