Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Αξιωματικών ΠΣ και στη Σχολή Πυροσβεστών, με τη διαδικασία των Πανελλαδικών

Ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος UpDate (26//05) Τροποποίηση της προκήρυξης για την εισαγωγή στις Πυροσβεστικές Σχολές στις Πανελλαδικές 2020: «Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 29031 Φ.300.1/22-05-2020…