Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Αξιωματικών ΠΣ και στη Σχολή Πυροσβεστών, με τη διαδικασία των Πανελλαδικών

Ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

UpDate (26//05) Τροποποίηση της προκήρυξης για την εισαγωγή στις Πυροσβεστικές Σχολές στις Πανελλαδικές 2020: «Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 29031 Φ.300.1/22-05-2020 (ΑΔΑ: 69Σ346ΜΤΛΒ-Σ0Μ) Απόφαση Αρχηγού ΠΣ «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021,

Αποφασίζει

1. Την Τροποποίηση της παρ. 2.α΄ του Κεφ. V «ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» της ανωτέρω προκήρυξης διαγωνισμού, μόνο ως προς την αναφερόμενη σε αυτή ημερομηνία, συγκεκριμένα η εκ παραδρομής αναγραφείσα ημερομηνία «…12/06/2020 ημέρα Παρασκευή…».

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

[pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2020/05/Προκήρυξη-πανελλαδικών-2020-69Σ346ΜΤΛΒ-Σ0Μ.pdf” title=”Προκήρυξη πανελλαδικών 2020 69Σ346ΜΤΛΒ-Σ0Μ”]