Πυροσβεστικό Σώμα: Αλλαγή στο όριο ηλικίας αποστρατείας

Αλλαγή στο όριο ηλικίας αποστρατείας των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αναφέρεται σε τροποποιημένη διάταξη του Νόμου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Σύμφωνα με το Νόμο 4989/2022- ΦΕΚ Τεύχος Α 208/04.11.2022,…