Συμβουλές για την ορθή μεταφορά ομοιωμάτων τύπου AirSoft

Με αφορμή περιστατικό σύλληψης εφεδρου κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, για κατοχή και μεταφορά ομοιώματος τύπου airsoft στο όχημά του, συμβουλές από γνωστές του χώρου προς αποφυγή ανεπιθύμητων συνεπειών λόγω..…