Συμβουλές για την ορθή μεταφορά ομοιωμάτων τύπου AirSoft

Με αφορμή περιστατικό σύλληψης εφεδρου κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, για κατοχή και μεταφορά ομοιώματος τύπου airsoft στο όχημά του, συμβουλές από γνωστές του χώρου προς αποφυγή ανεπιθύμητων συνεπειών λόγω.. άγνοιας του νομοθετικού πλαισίου

Για αρχή, είμαστε απόλυτα συνεργάσιμοι και συγκαταβατικοί με τους Αστυνομικούς κατά τον έλεγχο. Κάθε νόμιμο Σωματείο Εφέδρων, οφείλει να έχει ενημερώσει για τη διενέργεια άσκησης, και σε αυτή την περίπτωση ζητούμε κατά τον έλεγχο να καταγραφεί επίσης ότι η μετακίνησή μας με το airsoft γίνεται στο πλαίσιο προσυμφωνημένης με την ΕΛ.ΑΣ. άσκησης εφέδρων. Σε περίπτωση ωστόσο οποιασδήποτε εμπλοκής κατά τον έλεγχο, ενημερώνουμε άμεσα το δικηγόρο μας ή το δικηγόρο του Σωματείου προς διευθέτηση θεμάτων τα οποία προκύπτουν λόγω άγνοιας σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και από τους αστυνομικούς του σχετικού νομοθετικού πλαισίου που ισχύει, για τα τύπου airsoft.

Σε ατομικό επίπεδο οι κάτοχοι ομοιώματος τύπου airsoft (όπως ισχύει και τα σκοπευτικά όπλα), επιβάλλεται να τα μεταφέρουν μέσα στο κουτί και “λυμένα”- με το γεμιστήρα και την μπαταρία (για τα AEG) εκτός ή κενό αερίου (για τα αερίου). Φροντίζουμε να μην έχει μπίλιες (“πυρομαχικά”) στη “θαλάμη”, σύμφωνα με το νόμο για τη μεταφορά του. Αν έχει αποφορτιστεί απαιτούμε από τους Αστυνομικούς να τοποθετήσουν την μπαταρία και να καταγράψουν, ως οφείλουν, στο βιβλίο συμβάντων ότι είναι αδρανές/απενεργοποιημένο.

Όπως προβλέπεται μπορείτε να κατέχετε και να μεταφέρετε τα ομοιώματα τύπου airsoft (ισχύει και για τα σκοπευτικά) αποκλειστικά από και προς το χώρο άθλησης και το σκοπευτήριο. Ωστόσο σε περίπτωση μεταφοράς από και προς επισκευή, θα πρέπει αν υπάρχει διαθέσιμη η επαφή επικοινωνίας με τον τεχνίτη (ή κατάστημα) καθώς και σε περίπτωση μεταπώλησής του να υπάρχουν τα συνοδευτικά έγγραφα (η πώληση δεν προϋποθέτει άδεια). Σε όλες τις περιπτώσεις το ειδικό πορτοκαλί “πώμα” επιβάλλεται να είναι τοποθετημένο στην άκρη της κάνης, ώστε να μην προκύπτει οποιαδήποτε υπόνοια (και ενδεχομένως κατηγορίας) της χρήσης του, για εκφοβισμό. Ενώ αποφεύγουμε την προσωπική κατοχή (πάνω μας) ομοιωμάτων μαχαιριών, ξιφολόγχες κλπ προς αποφυγή ανεπιθύμητων συνεπειών με ποινικές κατηγορίες, μέχρι να αποσαφηνιστεί η μετάβασή μας στο χώρο της άσκησης.

Σε κάθε περίπτωση, που ωστόσο δεν έχει σχέση με τους νόμιμους ελέγχους της ΕΛΑΣ. αποφεύγουμε κατά τη μετακίνησή μας, ειδικά εποχούμενοι αναβάτες δικύκλου, να είμαστε ενδεδυμένοι με στολές και να φέρουμε διακριτικά και σήματα, προκειμένου να είμαστε ασφαλείς.