Με πάνο “έξω οι μπάτσοι από τις γειτονιές μας” συγκεντρώθηκαν οικογένειες στην πλατεία της Νέας Σμύρνης;

Η συγκέντρωση στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, μια κατ’ επίφαση διαμαρτυρία “για την αστυνομική βία” και έγινε επίκληση σε οικογένειες ενώ οργανώθηκε από ομάδες του “χώρου”, συλλογικότητες και οργανώσεις της…