Με ποσόστωση 2% για υποψήφιους της μουσουλμανικής μειονότητας στις Σχολές Πυροσβεστικής

Με Προεδρικο Διαταγμα το οποίο εκδοθηκε προβλεπεται ποσόστωση 2% εισαγωγής στις Σχολές της Πυροσβεστικής για υποψήφιους από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.