ΕΛΑΣ: Κρίσεις Υποστρατήγων και αποστρατείες.

Συνεχίζονται οι κρίσεις για για τους Υποστρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας.