Πίνακας υποψηφίων και πρόγραμμα εξετάσεων για τη Σχολή Ανθ/γών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Πίνακας υποψηφίων και πρόγραμμα εξετάσεων πτυχιούχων με κατατακτήριες στη Σχολή Ανθ/γών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Ανακοινώθηκε σήμερα (06/03) από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, ο πίνακας των υποψηφίων και το πρόγραμμα…