Πίνακας υποψηφίων και πρόγραμμα εξετάσεων για τη Σχολή Ανθ/γών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Πίνακας υποψηφίων και πρόγραμμα εξετάσεων πτυχιούχων με κατατακτήριες στη Σχολή Ανθ/γών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Ανακοινώθηκε σήμερα (06/03) από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, ο πίνακας των υποψηφίων και το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων του διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 με κατατακτήριες εξετάσεις.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα των υποψηφίων εδώ

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των εξετάσεων εδώ