Ηλεκτρονική δήλωση απώλειας της ταυτότητας για τους πολίτες

Απλούστευση για τις χρονοβόρες διαδικασίες δήλωσης απώλειας του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας για τους πολίτες με ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος, και προώθηση στη θυρίδα της Ελληνικής Αστυνομίας προς διευκόλυνση των πολιτών…