Διεύθυνση Αλλοδαπών: Ηλεκτρονική η διεκπεραίωση των αιτημάτων

Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη διάδοσης του κορωνοϊού, για την αποφυγή συνωστισμού ατόμων σε κλειστούς χώρους, για την προστασία πολιτών και Αστυνομικών Πολίτες και οι συνήγοροι…