Διεύθυνση Αλλοδαπών: Ηλεκτρονική η διεκπεραίωση των αιτημάτων

Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη διάδοσης του κορωνοϊού, για την αποφυγή συνωστισμού ατόμων σε κλειστούς χώρους, για την προστασία πολιτών και Αστυνομικών

Πολίτες και οι συνήγοροι για την διεκπεραίωση αιτήματός τους προς τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, καλούνται να επικοινωνούν τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά στα στοιχεία :

  • για αλλοδαπούς κρατούμενοι υπό καθεστώς Διοικητικής επιστροφής- EMAIL: [email protected]
  • για αλλοδαπούς καταχωρημένοι με απαγόρευση εισόδου στον Εθνικό κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών και το Σύστημα “Σένγκεν”- EMAIL: [email protected]
  • Πολίτες κρατών Ευρωπαϊκής Ένωσης – Πολίτες υπήκοοι Τουρκίας ομογενείς από Κων/πολη – Ίμβρο – Τένεδο – Πολίτες Τρίτων Χωρών για παράταση της Θεώρησης (VISA) – Τηλέφωνο Επικοινωνία: 2103405828
  • Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες – δικαιούχοι διεθνούς προστασίας –  Τηλέφωνο : 2103405802-804
  • Ομογενείς από Αλβανία – Τηλέφωνο : 2103405808
  • Θέματα Ασύλου και ταξιδιωτικών εγγράφων (T.D.V.) – Τηλέφωνο : 2103405839-837-845 / EMAIL: [email protected]
  • Παραλαβή αποφάσεων επί προσφυγής κατά αποφάσεων επιστροφών από δικηγόρους – Τηλέφωνο : 2103405863/ EMAIL: [email protected]
  • Θέματα ομογενών από χώρες της τέως Ε.Σ.Σ.Δ. – Τηλέφωνο : 2103405854/ EMAIL: [email protected]

Η ηλεκτρονική- τηλεφωνική επικοινωνία, θα διαρκέσει για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό διάδοσης από τον κορωνοϊό, σε αποφυγή συνωστισμού ατόμων σε κλειστούς χώρους.