Χορήγηση Προσωρινού ΑΜΚΑ σε όλους τους ανασφάλιστους κρατούμενους στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Κράτησης της επικρατείας

Πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους ανασφάλιστους κρατούμενους σε Σωφρονιστικά Καταστήματα Κράτησης που δε διέθεταν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΥΠΑ Το πρόβλημα της έλλειψης ΑΜΚΑ εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων για ανασφάλιστους…