Η πρώτη γυναίκα Υποδιοικητή του Π.Σ. της Διοίκησης Π.Υ. Αθηνών

Σε ανδροκρατούμενα περιβάλλοντα, των Σωματων Ασφάλειας, σε ανώτατους βαθμούς και διοικητικές θέσεις, ανέρχονται τα τελευταία χρόνια γυναίκες που υπηρετούν στις Υπηρεσίες. Στη Διοίκηση της ΠΥ Αθηνών, η πρώτη γυναίκα Υποδιοικητής.…