Αλλαγή στα έντυπα μετακίνησης- Αυστηρότεροι έλεγχοι για τις “κατ’ εξαίρεση” μετακινήσεις

Αλλαγές στα έντυπα βεβαίωσης μετακίνησης για όσους εμπίπτουν σε διατάξεις για “κατ εξαίρεση” μετακίνηση, που θα τεθούν σε ισχύ από τις αρχές της εβδομάδας, προκειμένου να περιοριστεί ακόμα περισσότερο η…