Καρδίτσα: “Το 1/3 της δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας βρίσκεται μόνιμα εκτός Νομού, σε κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών”

Την “αποψίλωση” των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας με τις εκτός έδρας μετακινήσεις των αστυνομικών σε ενισχυτικές συνδρομές, καταγγέλει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της…