Επέστρεψαν στην Ελλάδα το ζεύγος Γριβέας- Βάτσικα.

Μετά την διεκπεραίωση υποχρεώσεών τους στο Λονδίνο και τις οποίες δικαστικές τους εκκρεμότητες,  το ζεύγος Κυριάκος Γριβέας και Αναστασία Βάτσικα, επέστρεψαν στην Ελλάδα (18/09), με τη διαδικασία Δικαστικής Συνδρομής. Συνελήφθησαν,…