Ποιες εισφορές θα καταργηθούν και πώς θα καταχωρηθούν στο Αναλυτικό Σημείωμα Αποδοχών των Πυροσβεστών

Ενημέρωση και γράφημα αναφορικά με την κατάργηση εισφορών στο αναλυτικό Σημείωμα Αποδοχών στη μισθοδοσία των Πυροσβεστών Αναφορικά με μηνύματα Πυροσβεστών, όπως διευκρινίζει ο Κωνσταντίνος Ζαγγογιάννης, οι Ειδικές εισφορές, “Υπέρ Αλληλεγγύης”…