ΚΥΑ για την εισαγωγή Δοκίμων στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εισαγωγή Δοκίμων στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Εκδόθηκε η κοινή Υπουργική Απόφαση, «Βασική στρατιωτική εκπαίδευση και εκπαίδευση στη μηχανοδήγηση των εισερχόμενων με το…