Εκδήλωση ενδιαφέροντος από Αστυνομικούς για επιλογή σε απόσπαση στις διπλωματικές Αρχές

Εκδόθηκε η διαταγή για “Επιλογή Αστυνομικών σε απόσπαση στις Διπλωματικές Αρχές της Χώρας” Αφορά Αστυνομικούς από το βαθμό του Αστυφύλακα έως του Ανθυπαστυνόμου, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους…